Διερμηνείες

AD VERBUM


32 Γλώσσες Εργασίας

Υπηρεσίες Διερμηνείας

Στο Μεταφραστικό Κέντρο AD VERBUM διαθέτουμε άριστο και πιστοποιημένο δίκτυο διερμηνέων, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες διερμηνείας σε πολλαπλούς γλωσσικούς συνδυασμούς και σε ποικίλα και εξειδικευμένα θεματικά πεδία. Έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε οποιαδήποτε συνάντηση εργασίας εμπορικού, οικονομικού, νομικού, τεχνικού κ.ά. περιεχομένου, παρέχοντας υπηρεσίες διαδοχικής διερμηνείας.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την κάλυψη συνεδρίων με την παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας (καμπίνα) ή επίσης διαδοχικής (στο πάνελ). Το βιογραφικό μας και σε αυτό τον τομέα είναι πολύ πλούσιο και άκρως επιτυχημένο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια απ’ τα προγράμματα, στα οποία έχουμε συμμετάσχει όσον αφορά στην κάλυψη των υπηρεσιών διερμηνείας:

Επικοινωνήστε μαζί μας