Μεταφράσεις Κειμένων

AD VERBUM


32 Γλώσσες Εργασίας

Υπηρεσίες Μετάφρασης

Το Μεταφραστικό Κέντρο “AD VERBUM” έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο τμήμα υπηρεσιών μετάφρασης, το οποίο διαθέτει απολύτως σύγχρονο τεχνολογικό και πληροφοριακό εξοπλισμό, πλούσια και άκρως εξειδικευμένη βιβλιοθήκη και κυρίως, τους πλέον αξιόπιστους, πιστοποιημένους, εμπειρότατους και εξειδικευμένους μεταφραστές σε όλο το φάσμα των 32 γλωσσών εργασίας.

Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουμε κατά κόρον μεγάλα μεταφραστικά έργα με υψηλές απαιτήσεις, όσον αφορά στην ορολογία, αλλά και στα χρονικά περιθώρια παράδοσης των τελικών μεταφρασμένων κειμένων.

Μετά την αρχική συνεννόηση με τον πελάτη, την αξιολόγηση των κειμένων όσον αφορά στην ορολογία τους και στις όποιες ειδικές απαιτήσεις τους, γίνεται η ανάθεση του έργου στην κατάλληλη ομάδα μεταφραστών. Εφόσον ολοκληρωθεί η μετάφραση, αναλαμβάνει έργο η ομάδα ελέγχου και επιμέλειας των τελικών κειμένων, με αντιπαραβολή των πρωτότυπων με τα μεταφρασμένα κείμενα και γενική αναθεώρηση του έργου, προβαίνοντας τέλος στις απαραίτητες τελικές εργασίες πριν την παράδοση του έργου, ήτοι μορφοποίηση, εκτυπώσεις, επικυρώσεις των μεταφρασμένων κειμένων.

Έχουμε τη δυνατότητα να παραδίδουμε τα τελικά μεταφρασμένα κείμενα σε απευθείας παράδοση στην έδρα του γραφείου, καθώς και ηλεκτρονικά μέσω email ή ταχυδρομικά και στην τελική μορφή που επιθυμεί ο ίδιος ο πελάτης σε οποιοδήποτε σημείο ανά τον κόσμο.

Επικοινωνήστε μαζί μας